header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Srní.  

Zápis do naší mateřské školy proběhne od 6.5. do 10.5.

V tomto termínu Vám školku rádi ukážeme a to vždy mezi 8:00 až 10:00 či mezi 14:00 až 15:30.

Přineste si s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz .

Těšíme se na vás.

29.4. jsme navštívili naši knihovnu. Paní knihovnice nám ukázala různé zajímavé knihy, které si můžeme půjčit. Z některých jsme si alespoň kousek přečetli. Určitě knihovnu ještě navštívíme. 🙂

12.4. jsme se seznamovali se základy profese archeologa. Důkladně jsme prozkoumali naše „naleziště“ a snažili jsme se určit původ a druh nálezu. Po té jsme se věnovali průzkumu základů různých prastarých staveb a jejich rekonstrukci podle dochovaných náčrtů. Hru na archeologa jsme si moc užili a spoustu věcí jsme se při ní naučili 🙂

9.4. přišly na návštěvu do naší první třídy děti z mateřské školy. Prvňáčci jim ukázali, jak už umí číst a počítat. Děti ze školky nám na oplátku předvedly, co všechno dělají v mateřské školce. Společně jsme si zahráli několik her a vyluštili několik zapeklitých úkolů. 🙂 Nejdůležitější však bylo, že jsme si společný čas moc užili. Na budoucí prvňáčky už se všichni moc těšíme.

27.3.jsme společně vyrazili do Klatov. Navštívili jsme Galerii U Bílého jednorožce, kde jsme se zúčastnili velikonočního workshopu. Po té jsme se vydali do Barokní lékárny U Bílého jednorožce, kde jsme se dozvěděli, jak se lidé v minulosti léčili a co k tomu potřebovali. Všem se nám moc líbily živé pijavice, které se v léčení využívají i dnes.

19.3.naše prvňáčky navštívil Hurvínek, který je učil, jak se správně se starat o své zoubky. A nejen to ! Vysvětlil nám, co zubům prospívá a co jim naopak škodí, jak se zuby dělí a z jakých částí se zuby skládají. Na všechny šikulky z 1. třídy nakonec čekala zasloužená odměna, kterou jistě využijí při péči o své zoubky.

Na konci prosince jsme si společně užili naše školní Vánoce. Povídali jsme si o symbolech Vánoc i o staročeských vánočních zvycích. Řadu z nich jsme si také vyzkoušeli. Rozkrajovali jsme jablíčka, pouštěli lodičky, vyráběli společný betlém a chystali dárečky pro své kamarády. Nechyběla ani řada vánočních příběhů. Vánoce jsou krásné a my jsme si je letos opravdu moc užili.

20.11. jsme se společně s pracovníky NP Šumava vydali do království šumavských skřítků. Každý biotop na Šumavě (les, voda, louka, rašeliniště) má svého skřítka. Ti nám pomocí jednoduchých her a výtvarných aktivit pomohli seznámit se s jednotlivými biotopy, s jejich živočišnými zástupci, životními podmínkami i potřebami. Program jsme si moc užili.

16. listopadu jsme měli možnost navštívit mobilní planetárium. Jedná se o nafukovací polokouli, která má z vnitřní strany projekční plátno. Při projekci jsme seděli po obvodu kopule a nad námi byl promítán obraz noční oblohy. Měli jsme pocit, jako bychom se nacházeli v noci někde v přírodě a dívali se na skutečnou noční oblohu. Mohli jsme si prohlédnout některá souhvězdí a poslechnout si o nich zajímavé příběhy. Seznámili jsme se s nejjasnějšími hvězdami a vysvětlili jsme si rozdíl mezi hvězdou a planetou. Na chvilku jsme měli i možnost vydat se k planetám, které můžeme pozorovat i pouhým okem. Pobyt v planetáriu byl pro nás pro všechny velkým zážitkem.

Dnešní projektový den ve škole jsme věnovali první pomoci. Přišla za námi paní Drijová, která si s námi povídala o nebezpečných situacích, které mohou nastat v běžném životě. Vyzkoušeli jsme si přivolání pomoci ke zraněnému kamarádovi. Ošetřovali jsme různá zranění a nakonec jsme si ověřili, jak je náročné správně resuscitovat. Děti nejvíc bavilo ošetřování zraněného kamaráda.