header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Srní.  

mobil únor 18 252
Ve čtvrtek 15. 2. 2018 k nám do školy přijely dvě pracovnice ze ZOO v Plzni. Přednášely nám o zvířátkách, která chovají v plzeňské ZOO . Povídání bylo poutavé a přednášející jej prokládaly ukázkami kůží z různých zvířat, želvího krunýře a jiných předmětů. Také nám ukázaly spoustu hezkých obrázků zvířat. Na závěr si nebojácné děti mohly prohlédnout a osahat živého hada. Program se dětem velmi líbil, se zaujetím poslouchaly a na řadu věcí se ptaly .

140220181666
Dne 14.2. jsme si s pracovníkem NP Šumava povídali o hlasech, které můžeme slyšet v přírodě všude kolem nás. Nejprve jsme si sami zahráli na zvířátka. Po té jsme si ukázali různé vábničky a poznávali jsme zvuky různých lesních zvířat. Na závěr došlo i na zvukové pexeso, které nám dalo docela zabrat.

240120181634
24.ledna za námi přijela lektorka Zdravé 5 a povídali jsme si s ní o zdravé výživě. Dozvěděli jsme se, z čeho by se naše strava měla skládat, kolik a jakých tekutin bychom za den měli vypít a co je to zdravý životní styl. Zjistili jsme, kolik cukru je ukryto v dětmi oblíbených slazených nápojích a jak dlouho bychom museli běhat, abychom získanou energii vyběhali. Víme už také, jak se vyznat v etiketách na různých potravinách a jak vybrat ty zdravé. Na závěr programu jsme si připravili opravdu zdravé a moc chutné občerstvení.

221120171591
Dne 22.11. jsme se zúčastnili akce VZP nazvané Vzpoura úrazům – projektu zaměřenému na prevenci dětské úrazovosti. Přijeli za námi dva hendikepovaní ambasadoři, kteří dětem vyprávěli své životní příběhy a zábavnou formou s nimi hovořili o mnohých nebezpečích, která na ně na mnoha místech číhají a hlavně o mnohdy nevratných následcích úrazů.

031120171584

Naše škola se zapojila do projektu Medová snídaně do škol s Ministerstvem zemědělství. Dne 3.11. nás navštívil zkušený včelař  a  děti formou zábavně-naučné přednášky seznámil s životem a posláním včel, s výrobou medu a se zdravým životním stylem. Na závěr si všechny děti pochutnaly na chlebu s máslem s výborným medem a jablíčkem.

FOTKY ŘÍJEN 17 127

Stejně jako v předchozích letech, jsme se i letos zúčastnili akce Plavecko-běžecký pohár. Konal se 13. 10. jako obvykle u nás v Srní. Tentokrát se poháru účastnilo 8 žáků naší školy od 2. do 5. třídy. Konkurence letos nebyla tak tvrdá jako předchozí roky, protože nedorazili žáci ze školy z Hartmanic. Přesto se z našich starších žáků nikdo nedostal na medailové pozice, pouze naši nejmladší (z 2. a 3. třídy) si odnášeli medaile, protože byli v dané kategorii jen 4. Ani tak ale nebyli naši žáci zklamaní, měli možnost prověřit svou fyzičku a porovnat síly s vrstevníky z větších škol. Všichni si nakonec odnesli sladkost a věcné ceny. Těšíme se na další ročník.

 

FOŤÁK ZÁŘÍ 17 032

V úterý 26. září se žáci našich nejvyšších ročníků opět zúčastnili výukového programu na dopravním hřišti v Sušici. Tentokrát nás jelo 6 – po třech ze 4. i 5. třídy. Ráno byla dvě hodiny teorie, kdy se žáci naučili, jak se správně chovat v dopravě zejména ve větších městech. Poté psali test, který všichni páťáci prošli na výbornou, čtvrťáci také velmi dobře. Následovala praktická část na dopravním hřišti, kde si žáci trénovali dopravní situace nejdříve „na sucho“ – hráli si na auta a učili se komu a kdy dát přednost. Potom si vybrali kola a trénovali jízdu v dopravě na cvičných křižovatkách i při jízdě zručnosti. Všichni žáci páté třídy letos získali „řidičák“ na kolo (někteří sice „o prsa“, ale zvládli to :-). Akce měla i letos velký úspěch .

 

foťák září 17 022

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 jsme se s našimi žáky zúčastnili akce Setkání s vojáky AČR, hasiči a záchrannou službou v Kašperských Horách. Na začátku se všichni pořadatelé shromáždili na „place“ pod Lišákem. Poté mohly děti obcházet jednotlivá stanoviště, kde na ně čekaly různé úkoly – např. stříkání hadicí, skákání v pytlích, hod granátem, střílení ze zbraní, zdravověda apod. Děti se do všech činností hrnuly s nadšením – největší úspěch mělo stříkání hadicí a sjezd po laně. Zajímavá byla také prohlídka vojenských, policejních a záchranných vozidel. Moc se nám líbily ukázky  práce se psy – psovodi předváděli vyhledávání drog na autě, hledání ztracených předmětů i útok na pachatele. Na závěr jsme viděli ukázky práce Policie ČR a armády. Žákům se akce velmi líbila.

 

Školní rok 2017/2018 začne v naší škole 4.9. v 7:45
v prostorách školní družiny. Dobrou náladu s sebou 🙂 !

foťák červen 17 422
Milé děti, užijte si opravdu krásné, slunečné a dobrodružné prázdniny. V září se na vás všechny budeme zase moc těšit!