header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Srní.  

foťák září 17 022

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 jsme se s našimi žáky zúčastnili akce Setkání s vojáky AČR, hasiči a záchrannou službou v Kašperských Horách. Na začátku se všichni pořadatelé shromáždili na „place“ pod Lišákem. Poté mohly děti obcházet jednotlivá stanoviště, kde na ně čekaly různé úkoly – např. stříkání hadicí, skákání v pytlích, hod granátem, střílení ze zbraní, zdravověda apod. Děti se do všech činností hrnuly s nadšením – největší úspěch mělo stříkání hadicí a sjezd po laně. Zajímavá byla také prohlídka vojenských, policejních a záchranných vozidel. Moc se nám líbily ukázky  práce se psy – psovodi předváděli vyhledávání drog na autě, hledání ztracených předmětů i útok na pachatele. Na závěr jsme viděli ukázky práce Policie ČR a armády. Žákům se akce velmi líbila.

 

Školní rok 2017/2018 začne v naší škole 4.9. v 7:45
v prostorách školní družiny. Dobrou náladu s sebou 🙂 !

foťák červen 17 422
Milé děti, užijte si opravdu krásné, slunečné a dobrodružné prázdniny. V září se na vás všechny budeme zase moc těšit!

foťák červen 17 460
Moc nás těší, když alespoň některé děti čtou. Nejpilnějšími čtenáři v naší škole byli v tomto roce Aneta Jiříková a Nikola Keilová. Gratulujeme!

foťák červen 17 429
Rozloučení se školním rokem bývá v naší škole opravdu „sladké“. I tento školní rok jsme společně slavnostně ukončili v cukrárně Pampeliška, kde nám opět moc chutnalo. Sluníčko nám po celou dobu výletu krásně svítilo, a tak jsme si 22 km na cyklostezce do Prášil a zpět moc užili.

230620171368
23.6. jsme za krásného slunného dne vyrazili na náš školní výlet. Naším cílem byl zámek Hluboká. V zámku jsme si prohlédli krásné reprezentační pokoje a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života majitelů zámku. Naší druhou zastávkou byla ZOO Ohrada. Viděli jsme zde vydry, papoušky, medvědy a spoustu dalších krásných zvířat. Na závěr jsme si ve vzdělávacím středisku ZOO povídali o Africe a o zvířatech, která tam žijí. Dokonce jsme si mohli zahrát na domorodé hudební nástroje. Výlet jsme si všichni opravdu užili!

DSCF6105
Ve středu 24. 5. 2017 jsme se zúčastnili celorepublikové akce „Ukliďme svět,ukliďme Česko“. Akci organizoval Národní park Šumava, který nás také na sběr odpadků patřičně vybavil. Obětavá paní z informačního střediska Rokyta nám každému dala jedny rukavice a měla připravené velké pytle s logem akce, do kterých jsme celou cestu pilně sbírali. Letos nebyl, díkybohu, náš hon na odpadky tak úspěšný jako roky předchozí. Turisté byli zřejmě na trase k Prášilskému jezeru ukázněnější. Možná je to ale také tím, že tudy několikrát do roka prochází strážci NP Šumava a odpadky sbírají. Počasí nám vyšlo, a tak se nám hezky šlapalo a cestu zvládli v pohodě i naši prvňáčci. Máme radost, že jsme mohli udělat něco pro to, aby byla Šumava zase o kousek krásnější!

mobil květen 17 336
Dne 27. 4. 2017 se naši žáci zúčastnili programu ke Dni Země na Kašperských Horách. Díky letošnímu neobvykle studenému počasí i na konci dubna se všechna stanoviště přesunula do haly vedle místní ZŠ. Děti v týmech obcházely jednotlivá stanoviště a na každém se dozvěděly něco nového o přírodě – poznávaly květiny, zvířata, dřeviny a jejich plody, houby, luštily názvy přírodnin a procvičily si správné třídění odpadů. Program se dětem velmi líbil a také vnitřní varianta byla vítanou změnou.

ptáci
V úterý 11. 4. se naši žáci zúčastnili programu NP Šumava „Létající stavitelé“. Měli možnost seznámit se s ptáky v našem okolí a to nejen na obrázcích, ale také prakticky. Největší úspěch slavili plyšoví ptáčci s autentickými hlasy opravdových ptáků, které si děti mohly půjčit. Dále se děti dozvěděly něco o hnízdění našich ptáků a měly možnost poslechnout si, jak zní jejich hlasy v přírodě (díky speciálním dřevěným píšťalkám). Na závěr děti pozorovaly ptáky ve větvích stromů kolem školy pomocí dalekohledů. Program se nám moc líbil.

výr
5.4. na nás čekal interaktivní výukový program, který byl zaměřen na největší sovy rodu Bubo. Celým programem nás provázel sedmiletý výr velký – Barnabáš. Výra jsme si mohli prohlédnout , pohladit a dozvěděli jsme se i mnoho zajímavých věcí o jeho životě.