header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Srní.  

Těšíme se na vás !

Krásné počasí konce školního roku jsme využili k výletu na Hauswaldskou kapli. Osvěžili jsme se „zázračnou“ vodou a vyprávěli si pověsti, které k tomuto krásnému místu patří. Teď už jen zítřejší vysvědčení a pak hurá na prázdniny!

20.června jsme vyrazili na turistický výlet na Kašperské Hory. Nejprve jsme se vydali na hrad Kašperk, kde na nás čekala dobrodružná cesta za korunovačními klenoty. Po té jsme zamířili do návštěvnického centra NP Šumava. Ekologický program Krtek nás nejen pobavil, ale dozvěděli jsme se i mnoho zajímavostí o životě v půdě, Výlet jsme si všichni moc užili. 🙂

V lese se začínají objevovat první letošní houby a všechny naše děti jejich sběr milují. To byl hlavní důvod k realizaci dnešního dopoledního programu. Naučili jsme se houby rozlišovat a zařazovat mezi jedlé, nejedlé a jedovaté. Důkladně jsme prozkoumali stavbu těla houby i pravidla jejich bezpečného sběru. Při tom všem jsme si ještě zahráli několik prima „houbových“ her. V lese už si jistě všichni poradíme.

V červnu jsme se zúčastnili plaveckého výcviku. Starší děti se zdokonalovaly ve svém plaveckém umění , mladší si osvojovaly základy plavání a bezpečnosti pohybu ve vodě. Všechny děti byly ohromně šikovné !

Den dětí jsme společně s naší MŠ oslavili v Písku. Nejprve jsme si užili interaktivní divadelní představení, kde nám žirafa ukázala, jak je důležité naše chování k ostatním. Po té jsme se pořádně vyřádili v „mraveništi“. Nakonec jsme se posilnili na zpáteční cestu v místní restauraci. Děkujeme OÚ Srní za skvělou organizaci výletu.

Dnes jsme vyrazili na turistický výlet na Prášilské jezero. Rozdělili jsme se 2 dvou skupin a vzájemně jsme se stopovali a luštili zajímavé úkoly. Cestou nás zaujala bobří hráz a řada pobytových znamení, která tam bobr zanechal. Děkujeme LS Srní za pomoc s dopravou dětí.

13.dubna jsme se připojili k akci Ukliďme Česko. Naše šikovné děti dokázaly nasbírat 4plné pytle odpadu a to jsme si mysleli, že na Srní máme docela čisto. Všem dětem patří velký dík!

Naším nejúspěšnějším letošním řešitelem mezinárodní matematické soutěže Klokánek se stal Vládík. Gratulujeme !

Vážení rodiče,

jsme rádi, že jste si pro své dítě zvolili právě naši základní školu.

Těšíme se na něj i na Vás při letošním
zápisu do 1. ročníku, který proběhne v úterý 4. dubna 2023 od 13:00 do 17:30 hodin v učebně školy.
Abychom se každému dítěti mohli opravdu individuálně věnovat, je zápis rozdělen do časových bloků. Prosíme Vás o rezervaci termínu, který Vám bude nejlépe vyhovovat. Rezervační listinu najdete u paní učitelky v MŠ.