header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Srní.  

Vážení rodiče,

všichni zaměstnanci naší MŠ a ZŠ se rozhodli připojit k plánované jednodenní stávce. MŠ i ZŠ budou tedy v pondělí zcela uzavřeny. Všichni ve škole jsme si vědomi, že toto rozhodnutí Vám bude komplikovat každodenní chod Vašich domácností, Vaše osobní a pracovní povinnosti. Jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Rádi bychom zdůraznili, že stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů!! Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání Vašich dětí. 

Nejvíce nás znepokojují rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz školy a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména tyto kroky:

1. Snižování počtu hodin, které bude možné za týden odučit (tzv. PHmax).

2. Nedostatek finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky.  MŠMT plánuje přesun financování těchto zaměstnanců na obce. 

3.   Snížení  prostředků určených na nákup učebnic a pomůcek (tzv. ONIV).

Moc Vám děkujeme za pochopení a podporu.

Dnešní projektový den ve škole jsme věnovali první pomoci. Přišla za námi paní Drijová, která si s námi povídala o nebezpečných situacích, které mohou nastat v běžném životě. Vyzkoušeli jsme si přivolání pomoci ke zraněnému kamarádovi. Ošetřovali jsme různá zranění a nakonec jsme si ověřili, jak je náročné správně resuscitovat. Děti nejvíc bavilo ošetřování zraněného kamaráda.

22.9. si naši žáci 1. a 2. ročníku zasoutěžili v běžeckém závodě na Srní. Společně s námi soutěžily děti z Hartmanic a z Dlouhé Vsi. Závod si všichni malí běžci ohromně užili.

O přítomnosti živočichů v určitém prostředí se můžeme přesvědčit podle nejrozmanitějších znaků. Na jeden den jsme se tak stali zdatnými stopaři a zkoušeli jsme v přírodě v okolí školy objevit zvířátka, kterých si běžně nemusíme vůbec všimnout. Ukázali jsme si jejich krásy, a tím jsme se dostali zase o krok blíže k poznání života šumavských zvířátek.

Těšíme se na vás !

Krásné počasí konce školního roku jsme využili k výletu na Hauswaldskou kapli. Osvěžili jsme se „zázračnou“ vodou a vyprávěli si pověsti, které k tomuto krásnému místu patří. Teď už jen zítřejší vysvědčení a pak hurá na prázdniny!

20.června jsme vyrazili na turistický výlet na Kašperské Hory. Nejprve jsme se vydali na hrad Kašperk, kde na nás čekala dobrodružná cesta za korunovačními klenoty. Po té jsme zamířili do návštěvnického centra NP Šumava. Ekologický program Krtek nás nejen pobavil, ale dozvěděli jsme se i mnoho zajímavostí o životě v půdě, Výlet jsme si všichni moc užili. 🙂

V lese se začínají objevovat první letošní houby a všechny naše děti jejich sběr milují. To byl hlavní důvod k realizaci dnešního dopoledního programu. Naučili jsme se houby rozlišovat a zařazovat mezi jedlé, nejedlé a jedovaté. Důkladně jsme prozkoumali stavbu těla houby i pravidla jejich bezpečného sběru. Při tom všem jsme si ještě zahráli několik prima „houbových“ her. V lese už si jistě všichni poradíme.

V červnu jsme se zúčastnili plaveckého výcviku. Starší děti se zdokonalovaly ve svém plaveckém umění , mladší si osvojovaly základy plavání a bezpečnosti pohybu ve vodě. Všechny děti byly ohromně šikovné !

Den dětí jsme společně s naší MŠ oslavili v Písku. Nejprve jsme si užili interaktivní divadelní představení, kde nám žirafa ukázala, jak je důležité naše chování k ostatním. Po té jsme se pořádně vyřádili v „mraveništi“. Nakonec jsme se posilnili na zpáteční cestu v místní restauraci. Děkujeme OÚ Srní za skvělou organizaci výletu.