header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Srní.  

221120171591
Dne 22.11. jsme se zúčastnili akce VZP nazvané Vzpoura úrazům – projektu zaměřenému na prevenci dětské úrazovosti. Přijeli za námi dva hendikepovaní ambasadoři, kteří dětem vyprávěli své životní příběhy a zábavnou formou s nimi hovořili o mnohých nebezpečích, která na ně na mnoha místech číhají a hlavně o mnohdy nevratných následcích úrazů.

031120171584

Naše škola se zapojila do projektu Medová snídaně do škol s Ministerstvem zemědělství. Dne 3.11. nás navštívil zkušený včelař  a  děti formou zábavně-naučné přednášky seznámil s životem a posláním včel, s výrobou medu a se zdravým životním stylem. Na závěr si všechny děti pochutnaly na chlebu s máslem s výborným medem a jablíčkem.

FOTKY ŘÍJEN 17 127

Stejně jako v předchozích letech, jsme se i letos zúčastnili akce Plavecko-běžecký pohár. Konal se 13. 10. jako obvykle u nás v Srní. Tentokrát se poháru účastnilo 8 žáků naší školy od 2. do 5. třídy. Konkurence letos nebyla tak tvrdá jako předchozí roky, protože nedorazili žáci ze školy z Hartmanic. Přesto se z našich starších žáků nikdo nedostal na medailové pozice, pouze naši nejmladší (z 2. a 3. třídy) si odnášeli medaile, protože byli v dané kategorii jen 4. Ani tak ale nebyli naši žáci zklamaní, měli možnost prověřit svou fyzičku a porovnat síly s vrstevníky z větších škol. Všichni si nakonec odnesli sladkost a věcné ceny. Těšíme se na další ročník.

 

FOŤÁK ZÁŘÍ 17 032

V úterý 26. září se žáci našich nejvyšších ročníků opět zúčastnili výukového programu na dopravním hřišti v Sušici. Tentokrát nás jelo 6 – po třech ze 4. i 5. třídy. Ráno byla dvě hodiny teorie, kdy se žáci naučili, jak se správně chovat v dopravě zejména ve větších městech. Poté psali test, který všichni páťáci prošli na výbornou, čtvrťáci také velmi dobře. Následovala praktická část na dopravním hřišti, kde si žáci trénovali dopravní situace nejdříve „na sucho“ – hráli si na auta a učili se komu a kdy dát přednost. Potom si vybrali kola a trénovali jízdu v dopravě na cvičných křižovatkách i při jízdě zručnosti. Všichni žáci páté třídy letos získali „řidičák“ na kolo (někteří sice „o prsa“, ale zvládli to :-). Akce měla i letos velký úspěch .

 

foťák září 17 022

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 jsme se s našimi žáky zúčastnili akce Setkání s vojáky AČR, hasiči a záchrannou službou v Kašperských Horách. Na začátku se všichni pořadatelé shromáždili na „place“ pod Lišákem. Poté mohly děti obcházet jednotlivá stanoviště, kde na ně čekaly různé úkoly – např. stříkání hadicí, skákání v pytlích, hod granátem, střílení ze zbraní, zdravověda apod. Děti se do všech činností hrnuly s nadšením – největší úspěch mělo stříkání hadicí a sjezd po laně. Zajímavá byla také prohlídka vojenských, policejních a záchranných vozidel. Moc se nám líbily ukázky  práce se psy – psovodi předváděli vyhledávání drog na autě, hledání ztracených předmětů i útok na pachatele. Na závěr jsme viděli ukázky práce Policie ČR a armády. Žákům se akce velmi líbila.

 

Školní rok 2017/2018 začne v naší škole 4.9. v 7:45
v prostorách školní družiny. Dobrou náladu s sebou 🙂 !

foťák červen 17 422
Milé děti, užijte si opravdu krásné, slunečné a dobrodružné prázdniny. V září se na vás všechny budeme zase moc těšit!

foťák červen 17 460
Moc nás těší, když alespoň některé děti čtou. Nejpilnějšími čtenáři v naší škole byli v tomto roce Aneta Jiříková a Nikola Keilová. Gratulujeme!

foťák červen 17 429
Rozloučení se školním rokem bývá v naší škole opravdu „sladké“. I tento školní rok jsme společně slavnostně ukončili v cukrárně Pampeliška, kde nám opět moc chutnalo. Sluníčko nám po celou dobu výletu krásně svítilo, a tak jsme si 22 km na cyklostezce do Prášil a zpět moc užili.

230620171368
23.6. jsme za krásného slunného dne vyrazili na náš školní výlet. Naším cílem byl zámek Hluboká. V zámku jsme si prohlédli krásné reprezentační pokoje a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života majitelů zámku. Naší druhou zastávkou byla ZOO Ohrada. Viděli jsme zde vydry, papoušky, medvědy a spoustu dalších krásných zvířat. Na závěr jsme si ve vzdělávacím středisku ZOO povídali o Africe a o zvířatech, která tam žijí. Dokonce jsme si mohli zahrát na domorodé hudební nástroje. Výlet jsme si všichni opravdu užili!