header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Srní.  

Zveme rodiče na zápis do MŠ pro školní rok 2020-2021,který proběhne ve dnech 4.5. (od 8:00 do 13:00) a 5.5. (od 12:00 do 16:00) v mateřské škole.
S sebou: rodný list dítěte a jeho očkovací průkaz

Další možnosti přihlášení dítěte:
Emailem,poštou či vhozením dokladů do poštovní schránky školy (v těchto případech je nutné dodat vyplněnou přihlášku do MŠ (najdete ji na internetových stránkách školy v sekci Dokumenty), kopii očkovacího průkazu a rodného listu dítěte.

Na základě rozhodnutí MZ se od 11.3.2020 až do odvolání uzavírá základní škola a školní družina!
Obědy jsou na dobu uzavření školy dětem automaticky zrušeny. Po obnovení provozu budou všechny stravující se děti opět přihlášeny na 1. den školy.
Rodiče, kteří budou potřebovat od školy potvrzení OČR (dítěte do 10 let), se obrátí na vedení školy.
ZAHÁJENÍ VÝUKY BUDE ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY (DVEŘE ZŠ, http://wp.zsamssrni.info).
Od 16.3. se z rozhodnutí zřizovatele školy uzavírá i MŠ.

únor 2020 246
Dne 21. 2. 2020 jsme se s žáky naší školy opět zúčastnili akce „Den zdraví“. Program si pro nás připravili studentky Střední zdravotnické školy v Klatovech a žáci se dozvěděli spoustu zajímavých a potřebných informací o zdraví. Například se naučili, jak správně resuscitovat člověka, který je v bezvědomí a nedýchá, jak správně obvázat ránu či zlomeninu a jak přepravit zraněného. Ani letos nechybělo povídání o zdravé výživě. Během dopoledne žáci obešli několik stanovišť, kde si mohli většinu věcí prakticky vyzkoušet. To je moc bavilo. Moc děkujeme MAS Pošumaví a SZŠ Klatovy za program a těšíme se na další podobnou akci.

IMG_20191031_084238
Přírodovědný program „Zvířecí obludky“ byl zaměřen na poznání zvířátek, která nebudí ve všech lidech právě sympatie (pavouci, hadi, ještěrky, strašilky). Děti při něm zjistily, proč má každý živočich své místo v přírodě, proč vypadá tak, jak vypadá, a že není důvod se ho bát. Program pomohl dětem odstranit předsudky vůči často démonizovaným živočichům a předvedl jim, jak dokonalá díky nim příroda je.

IMG_20191017_112617
17.10 jsme vyrazili na cyklistický výlet. Cílem výletu bylo nejen se projet krásnou podzimní přírodou, ale také poznat důležité památky v našem okolí. Navštívili jsme Hauswaldskou kapli a objevili jsme mnoho zajímavostí z její historie. Nezapomněli jsme ani na Vchynicko-Tetovský plavební kanál. Teď už všichni víme, že byl zbudován k plavení dřeva a dnes slouží jako přivaděč vody pro hydroelektrárnu na Čeňkově Pile.

IMG_20191015_075104Odvaž se používat vlastní rozum… to je každoroční heslo logické olympiády. Letos si to v naší škole zkusili žáci 3. – 5. ročníku. A jak to dopadlo? Nejúspěšnější řešitelkou se stala Baruška Hlavatá (4. roč.), druhé místo obsadil Míra Výborný (4. ročník) a na třetím místě se umístila Nelinka Chladová (5. roč.). Gratulujeme!

nokia říjen 19 643
Koncem září se naši žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili výukového programu na dopravním hřišti v Sušici. V jednom dopoledni zvládli 2 hodiny teorie a praxi na hřišti. Žákyně páté třídy napsaly test na dopravní výchovu poměrně úspěšně. Praktická část byla letos výrazně ztížena povětrnostními podmínkami, které bohužel nedovolovaly mít značky postavené, protože je vítr hned porážel. Naši žáci ale i tak zvládli praktickou část velmi dobře a proto obě žákyně 5. třídy získaly „řidičák“ na kolo. Gratulujeme!

IMG_20190919_082110
19.září jsme brzy ráno vyrazili linkovým autobusem do Sušice. Naše první kroky vedly do knihovny, kde jsme se zúčastnili úžasného programu „Kazisvět“. Celým programem nás kromě paní knihovnice provázel chlapec Max, kterému jsme radili, jak by se měl změnit, aby se z něj stal náš správný kamarád.
Z knihovny jsme se pěšky vydali na tzv.Andělíček. Kaple Anděla Strážce, lidově Andělíček je totiž významnou dominantou města Sušice. My jsme si ji dnes nejen dobře prohlédli, ale také jsme se ve skupinkách seznámili s pověstmi a dalšími zajímavostmi, které se ke krásné kapli váží.

IMG_20190913_104052
Letos jsme se s našimi žáky opět zúčastnili sportovní akce Plavecko-běžecký pohár. Konal se 13. 9. u nás v Srní. Z naší školy se soutěže zúčastnilo 6 žáků ze 3. a 4. třídy. Naši třeťáci si odnesli krásné medaile za účast a ze starších žáků si nejlepší umístění zasloužil Jenda Svoboda, který ve své kategorii získal nádherné 3. místo. Za odměnu si všichni sportovci odnesli věcnou cenu a sladkost. Těšíme se na další ročník.

IMG_20190905_094441
5.9. jsme vyrazili na náš první turistický výlet v novém školním roce. Naším cílem bylo Černé a Čertovo jezero. Výlet jsme si všichni moc užili. Cestou jsme si vyluštili pověst, která se váže k jednomu z jezer a nezapomněli jsme ani na spoustu zeměpisných i přírodovědných informací.