header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Srní.  

1905201699419. května probíhal v naší škole projektový den zaměřený na zdravý životní styl a zdravé stravování. Na děti čekala celá řada úkolů. Ve hře „Malí reportéři“ děti zjišťovaly, co všechno jejich spolužáci vědí o ovoci a zelenině. Následovala ochutnávka různých druhů ovoce i exotické zeleniny. Po té jsme v týmech  vyhledávali informace o jednotlivých druzích ovoce a zeleniny, vitamínech a minerálních látkách, které obsahují a na mapu světa jsme označili místa jejich nejčastějšího pěstování. Nechyběl popletený recept, veselé věty ani „zdravé“ slovní úlohy. Za všechny splněné úkoly děti dostávaly papírové peníze, za které si po obědě mohly v našem obchodě nakoupit  suroviny plné vitamínů. Z nakoupených surovin si nakonec  uvařily zdravou a chutnou svačinku pro sebe i pro své kamarády. Celý den se nám báječně vydařil :-) .

abcdefghVe čtvrtek 28.4. jsme se, stejně jako každý rok, zúčastnili akce „Den Země“ v Kašperských Horách. O průběh akce jsme zpočátku měli mírné obavy, protože několik dnů předtím poměrně hustě sněžilo a teploty také připomínaly spíše leden než duben. Nicméně všechny obavy byly zbytečné, nakonec bylo hezky a akce proběhla v pořádku.  Trasa vytvořená pracovníky NP Šumava byla letos kratší, ale některé úkoly, které jsme na ní plnili, nám daly  docela zabrat. Celkově se akce velmi vydařila, příště pojedeme rádi zase.

a324Dne 22. 4. jsme se zúčastnili akce „Ukliďme svět“ od Národního parku Šumava. Časně ráno jsme vyrazili vybaveni pytli a rukavicemi směrem k  Hauswaldské kapli. Děti svůj úkol pojaly opravdu zodpovědně a pilně sbíraly už od začátku cesty, takže první pytel byl brzy plný. Cesta nám rychle ubíhala, navíc pěkně svítilo sluníčko, a tak jsme to ke kapli zvládly za necelou hodinku a půl. U kaple jsme posvačili, a posilněni jsme se vydali na cestu kolem Kostelního vrchu . Máme radost, že to v blízkosti naší školy máme zase o něco hezčí .

 

01042016958V pátek 1. dubna jsme se již popáté připojili k mezinárodnímu programu na podporu čtenářství pod názvem Noc s Andersenem. Letos se spolu s námi pohádkového nocování zúčastnilo 1.074 míst, z nichž bylo  444 knihoven a 388 škol. Ve škole jsme se sešli v 18 hodin a tentokrát na nás čekala   „Velká cesta do středověku“. Formou her a  rébusů jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o Karlu IV. i o životě ve středověku. Všechny tyto vědomosti se nám později hodily při získávání jednotlivých dílků mapy, která nás  bezpečně dovedla ke sladkému pokladu. Po návratu do školy jsme se“zavrtali“ do spacáčků a četli a četli a ………………, dokud jsme všichni neusnuli. Děkujeme našim maminkám za výbornou středověkou hostinu :-) !

 

30. dubna v naší škole proběhlo I. kolo přírodovědné soutěže organizované NP pod názvem „Národní park Šumava ve školních lavicích“. Své znalosti o NP, flóře i fauně si ověřili všichni žáci z 2. – 5. ročníku. Mezi nejúspěšnější řešitele se zařadili Kuba, Šimon, Dan, Péťa, Terka, Aneta a Matěj. Gratulujeme !

V pátek 18.3. proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan 2016. Úlohy z této soutěže jsou určeny širokému okruhu zájemců od žáků 1. stupně až po studenty vysokých škol. Klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž, která je jednorázová a individuální. Vznikla v sedmdesátých letech v Austrálii, odkud se postupně rozšířila na další kontinenty. V roce 1991 se ve Francii objevil Kangourou des mathématiques, od roku 1992 se postupně zapojovaly další evropské země. Nejúspěšnější řešitelkou v naší škole v kategorii Cvrček byla letos Anetka Jiříková a v kategorii Klokánek Nikolka  Keilová. Gratulujeme!!!

2016-03-03-974V letošním roce se nám i přes nepřízeň počasí a prakticky trvalý nedostatek sněhu podařilo zrealizovat výukový program NP Šumava „Hurá na sněžnice“. Některé děti sněžnice vůbec neznaly. Měly proto velkou radost, když se na nich naučily chodit a dokonce i běhat. V rámci programu  si děti  zahrály různé hry, při kterých si kromě chůze na sněžnicích trénovaly i přesnou mušku, sílu a spolupráci s ostatními při hře „Housenka“. Dopolední program jsme zakončili krátkou procházkou po okolních loukách. Dětem se program velmi líbil.

psi12.2. nás ve škole navštívila chovatelka psů společně se 2 krásnými psími krasavci. Společně s nimi jsme se naučili, jak správně reagovat, když se potkáme s volně pobíhajícím psem nebo když přijdeme na návštěvu do domácnosti, kde mají psa. Povídali jsme si o chovu psů (čím se krmí, jak se o ně správně pečuje….). Nejvíc se nám ale všem líbily hrátky se psy, které byly krásným závěrem našeho programu.

 

 

 

1512201581615.12. jsme ve spolupráci s NP zrealizovali další z řady ekologických programů. Tentokrát jsme si povídali o zimních spáčích. Nejvíc pozornosti jsme věnovali zajímavému životu ježků. Program se nám moc vydařil.

1112201581111.12. proběhl v naší škole projektový den zaměřený na vlky. Nejprve jsme dali hlavy dohromady a sepsali jsme si vše , co o životě vlků víme a připravili jsme si otázky na které jsme neznali odpověď. Pak jsme si ve skupinkách poskládali 3 vlčí pohádky a společně jsme si je zahráli. Vrcholem celého dne byla návštěva vlčích výběhů. Tam jsme nejen viděli skutečné vlky, ale ujasnili jsme si vše, co jsme dosud o vlcích nevěděli. Na závěr jsme si namalovali vlčí kostru. „Vlčí den“ se nám opravdu vydařil!