header image
 

Aktuality

IMG_20200914_092017 – kopie
14.9.jsme se vyrazili učit do přírody. Jako trasu našeho putování jsme si vybrali cestu kolem Spáleného vrchu. Cestou jsme si zopakovali orientaci v přírodě, poskytnutí pomoci zraněnému kamarádovi, znalost rostlin a živočichů (některých i v AJ) a hlavně jsme si užili prima den v krásné přírodě.

IMG_20200626_092316
Závěr tohoto školního roku jsme oslavili turistickým výletem ke krásnému jezeru Laka. Nejprve jsme společně vyluštili zajímavé informace o jezerech, která máme na Šumavě. Po té jsme si pověděli pověst, která se k jezeru váže a celé jezero jsme si pořádně prohlédli. Nakonec jsme vyrazili na cestu do Prášil. 10 km cestu všichni úplně úžasně zvládli. Děkujeme LS Srní, která nám pomohla s dopravou.

IMG_20200630_081440
Nejpilnějšími čtenáři tohoto školního roku byli Vládík, Daník a Eliška. Gratulujeme a věříme, že láska ke knížkám a ke čtení je ani v budoucnosti neopustí.

IMG_20200629_093637
Na konec školního roku jsme plánovali cyklistický výlet, deštivé počasí nám ale změnilo plány. Nakonec nám však dešťové kapky za oknem při dnu plném netradičních her vůbec nevadily. Ptáte se, kdo se stal vítězem dne? Byli to všichni, kteří se dobře bavili a den si opravdu s chutí užili 🙂 .

Na základě rozhodnutí MZ se od 11.3.2020 až do odvolání uzavírá základní škola a školní družina!
Obědy jsou na dobu uzavření školy dětem automaticky zrušeny. Po obnovení provozu budou všechny stravující se děti opět přihlášeny na 1. den školy.
Rodiče, kteří budou potřebovat od školy potvrzení OČR (dítěte do 10 let), se obrátí na vedení školy.
ZAHÁJENÍ VÝUKY BUDE ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY (DVEŘE ZŠ, http://wp.zsamssrni.info).
Od 16.3. se z rozhodnutí zřizovatele školy uzavírá i MŠ.

únor 2020 246
Dne 21. 2. 2020 jsme se s žáky naší školy opět zúčastnili akce „Den zdraví“. Program si pro nás připravili studentky Střední zdravotnické školy v Klatovech a žáci se dozvěděli spoustu zajímavých a potřebných informací o zdraví. Například se naučili, jak správně resuscitovat člověka, který je v bezvědomí a nedýchá, jak správně obvázat ránu či zlomeninu a jak přepravit zraněného. Ani letos nechybělo povídání o zdravé výživě. Během dopoledne žáci obešli několik stanovišť, kde si mohli většinu věcí prakticky vyzkoušet. To je moc bavilo. Moc děkujeme MAS Pošumaví a SZŠ Klatovy za program a těšíme se na další podobnou akci.

IMG_20191031_084238
Přírodovědný program „Zvířecí obludky“ byl zaměřen na poznání zvířátek, která nebudí ve všech lidech právě sympatie (pavouci, hadi, ještěrky, strašilky). Děti při něm zjistily, proč má každý živočich své místo v přírodě, proč vypadá tak, jak vypadá, a že není důvod se ho bát. Program pomohl dětem odstranit předsudky vůči často démonizovaným živočichům a předvedl jim, jak dokonalá díky nim příroda je.

IMG_20191017_112617
17.10 jsme vyrazili na cyklistický výlet. Cílem výletu bylo nejen se projet krásnou podzimní přírodou, ale také poznat důležité památky v našem okolí. Navštívili jsme Hauswaldskou kapli a objevili jsme mnoho zajímavostí z její historie. Nezapomněli jsme ani na Vchynicko-Tetovský plavební kanál. Teď už všichni víme, že byl zbudován k plavení dřeva a dnes slouží jako přivaděč vody pro hydroelektrárnu na Čeňkově Pile.

IMG_20191015_075104Odvaž se používat vlastní rozum… to je každoroční heslo logické olympiády. Letos si to v naší škole zkusili žáci 3. – 5. ročníku. A jak to dopadlo? Nejúspěšnější řešitelkou se stala Baruška Hlavatá (4. roč.), druhé místo obsadil Míra Výborný (4. ročník) a na třetím místě se umístila Nelinka Chladová (5. roč.). Gratulujeme!

nokia říjen 19 643
Koncem září se naši žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili výukového programu na dopravním hřišti v Sušici. V jednom dopoledni zvládli 2 hodiny teorie a praxi na hřišti. Žákyně páté třídy napsaly test na dopravní výchovu poměrně úspěšně. Praktická část byla letos výrazně ztížena povětrnostními podmínkami, které bohužel nedovolovaly mít značky postavené, protože je vítr hned porážel. Naši žáci ale i tak zvládli praktickou část velmi dobře a proto obě žákyně 5. třídy získaly „řidičák“ na kolo. Gratulujeme!