header image
 

All posts in Září, 2015

povydri25.9. jsme vyrazili na náš první turistický výlet. Naším cílem bylo Povydří. Počasí nám přálo, a tak nám cesta k Turnerově chatě rychle utekla. Nejvíc jsme se všichni těšili na vydry. Na místě jsme si složili obrázek a text pojednávající o životě vyder, a pak už jsme jen nerušeně pozorovali krásnou vydřičku, která se nás vůbec nebála. Chválíme všechny malé turisty, protože všichni bez problémů ušli našich prvních letošních 10 km!

plavaniAni v tomto roce nezanedbáváme výuku plavání. Podívejte se, jak nám to u bazénu sluší 🙂 !

eko2015Ve čtvrtek 17.9. proběhl v naší škole program NP Šumava „Dobrodružství vody“. V první části programu se děti dozvěděly něco o vodě a jejím fungování v přírodě. Na druhou část jsme se vydali k nedalekému potoku. Tam jsme si vyzkoušeli, že i ve vodě blízko Srní žije spousta různých organismů. Tím jsme si ověřili, že je zde voda velmi čistá. Pomocí Becherových lup a sít jsme „odlovili“ pár exemplářů vodních živočichů, které jsme potom za odborné pomoci pracovnice NP určili podle klíče. Počasí nám přálo  a děti moc bavilo zkoumat dno potoka a aktivně se podílet na objevování nových informací. Moc rádi si podobný program opět zopakujeme.

start2015Vítáme všechny malé a velké školáky po prázdninách opět ve škole. Všem přejeme, aby se jim práce  v tomto školním roce dařila a aby se jim v naší škole líbilo 🙂