header image
 

All posts in Duben, 2017

mobil květen 17 336
Dne 27. 4. 2017 se naši žáci zúčastnili programu ke Dni Země na Kašperských Horách. Díky letošnímu neobvykle studenému počasí i na konci dubna se všechna stanoviště přesunula do haly vedle místní ZŠ. Děti v týmech obcházely jednotlivá stanoviště a na každém se dozvěděly něco nového o přírodě – poznávaly květiny, zvířata, dřeviny a jejich plody, houby, luštily názvy přírodnin a procvičily si správné třídění odpadů. Program se dětem velmi líbil a také vnitřní varianta byla vítanou změnou.

ptáci
V úterý 11. 4. se naši žáci zúčastnili programu NP Šumava „Létající stavitelé“. Měli možnost seznámit se s ptáky v našem okolí a to nejen na obrázcích, ale také prakticky. Největší úspěch slavili plyšoví ptáčci s autentickými hlasy opravdových ptáků, které si děti mohly půjčit. Dále se děti dozvěděly něco o hnízdění našich ptáků a měly možnost poslechnout si, jak zní jejich hlasy v přírodě (díky speciálním dřevěným píšťalkám). Na závěr děti pozorovaly ptáky ve větvích stromů kolem školy pomocí dalekohledů. Program se nám moc líbil.

výr
5.4. na nás čekal interaktivní výukový program, který byl zaměřen na největší sovy rodu Bubo. Celým programem nás provázel sedmiletý výr velký – Barnabáš. Výra jsme si mohli prohlédnout , pohladit a dozvěděli jsme se i mnoho zajímavých věcí o jeho životě.

andersen
I v tomto roce se naše škola zúčastnila Noci s Andersenem. V celé ČR strávilo noc s knížkami a pohádkou více než 98.000 dětí a dospělých na 1.694 registrovaných místech. Letošním tématem pohádkové noci byl „Čtyřlístek“ a jeho kouzelné postavičky – Bobík, Fifinka, Myšpulín a Pinďa. Tyto postavičky nás provázely celým večerem plným kvízů, luštění, objevování a čtení. Nechyběl ani sladký poklad a nakonec dlouhé noční čtení. Děkujeme maminkám za upečené dobroty:-).