header image
 

All posts in Září, 2017

FOŤÁK ZÁŘÍ 17 032

V úterý 26. září se žáci našich nejvyšších ročníků opět zúčastnili výukového programu na dopravním hřišti v Sušici. Tentokrát nás jelo 6 – po třech ze 4. i 5. třídy. Ráno byla dvě hodiny teorie, kdy se žáci naučili, jak se správně chovat v dopravě zejména ve větších městech. Poté psali test, který všichni páťáci prošli na výbornou, čtvrťáci také velmi dobře. Následovala praktická část na dopravním hřišti, kde si žáci trénovali dopravní situace nejdříve „na sucho“ – hráli si na auta a učili se komu a kdy dát přednost. Potom si vybrali kola a trénovali jízdu v dopravě na cvičných křižovatkách i při jízdě zručnosti. Všichni žáci páté třídy letos získali „řidičák“ na kolo (někteří sice „o prsa“, ale zvládli to :-). Akce měla i letos velký úspěch .

 

foťák září 17 022

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 jsme se s našimi žáky zúčastnili akce Setkání s vojáky AČR, hasiči a záchrannou službou v Kašperských Horách. Na začátku se všichni pořadatelé shromáždili na „place“ pod Lišákem. Poté mohly děti obcházet jednotlivá stanoviště, kde na ně čekaly různé úkoly – např. stříkání hadicí, skákání v pytlích, hod granátem, střílení ze zbraní, zdravověda apod. Děti se do všech činností hrnuly s nadšením – největší úspěch mělo stříkání hadicí a sjezd po laně. Zajímavá byla také prohlídka vojenských, policejních a záchranných vozidel. Moc se nám líbily ukázky  práce se psy – psovodi předváděli vyhledávání drog na autě, hledání ztracených předmětů i útok na pachatele. Na závěr jsme viděli ukázky práce Policie ČR a armády. Žákům se akce velmi líbila.