header image
 

All posts in Květen, 2018

reka
Dne 28.5. jsme společně s pracovníkem NP Šumava vyrazili na pěší výlet k řece Vydře. Cestou jsme si zahráli na koloběh vody v přírodě, seznámili jsme se s životem nejběžnějších vodních živočichů, vyzkoušeli jsme si práci s atlasem rostlin a živočichů a vyrobili jsme si krásný domeček pro chrostíka. Protože nám počasí přálo, neváhali jsme a řeku jsme prozkoumali pěkně zblízka 🙂

zavody
Dne 7.5. žila celá naše škola sportovní olympiádou. Během celého dne jsme si vyzkoušeli řadu sportovních disciplín: skok z místa i do výšky, rychlý běh přes překážky i běh vytrvalostní, hod granátem i skákání přes švihadlo. Našimi nejlepšími sportovci jsou: Anetka, Vaneska, Míra a Daník. Gratulujeme 🙂

bty
Ve středu 2. 5. jsme s našimi žáky navštívili informační středisko NP Šumava v Kašperských Horách, kde na děti čekal výukový program o bobrovi. V průběhu programu se žáci dozvěděli o tomto zvířátku mnoho zajímavých informací a mohli si dokonce prohlédnout vycpaného bobra . Poté jsme se přesunuli na náměstí, kde jsme absolvovali prohlídku místního muzea Šumavy. Děti si zde prohlédli sochy, malby, sbírku minerálů, vycpaná zvířata ze Šumavy a v neposlední řadě také ukázky mistrovských prací místních sklářů. Dětem se akce velmi líbila.