header image
 

All posts in Leden, 2019

NOKIA ÚNOR 19 170
Letošní pololetní vysvědčení jsme se rozhodli žákům naší školy zpestřit výletem na běžkách. Do stopy jsme vyrazili hned po rozdání vysvědčení. Nejprve jsme si vyzkoušeli dovednosti v jízdě na běžkách na cvičném okruhu. Poté jsme se se zdatnější skupinkou vydali přes kopec po čerstvě upravené stopě, kde jsme jako úplně první projeli krátký okruh přes louky. Počasí nám přálo a tak jsme si dopoledne na běžkách opravdu užili. 🙂 Děkujeme obci Srní a panu Hynkovi za krásnou čerstvou stopu.

dav
V lednu jsme se zúčastnili preventivně výchovného programu Hasík, který byl zaměřen na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Děti si názorně vyzkoušely správné chování v řadě krizových situací.