header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Srní.  

NOKIA ČERVEN 19 076
4. června jsme se již tradičně s našimi žáky vypravili na akci „Den lesa“ v Kašperských Horách. Tentokrát pořadatelé připravili program v lese nedaleko školy, kde jsme se na různých stanovištích dozvěděli spoustu zajímavých informací o lese, jeho obyvatelích i škůdcích. Program byl obohacen hledáním velikých obrázků zvířat po cestě a děti ocenily také krásný pohled na hrad Kašperk. Na závěr se děti svezli na valníku. Akce se dětem velice líbila.

IMG_20190509_135650
Zdravá výživa – tato dvě slova zaznívala na začátku května v naší ŠD velmi často. Děti bez zaváhání rozlišovaly zdravé a nezdravé potraviny. Popisovaly, ochutnávaly a malovaly ovoce a zeleninu. Vyvrcholením celého programu byla příprava zdravých svačinek. Moc jsme si pochutnali 🙂 .

IMG_20190425_111759
25.4. jsme spolu s pracovníky NP Šumava oslavili v Kašperských Horách Den Země. Rok 2019 je na Šumavě vyhlášen rokem ptáků, proto byla řada úkolů zaměřena právě na ně. Ptáky jsme poznávali na fotografiích, hledali jsme je v terénu dalekohledy a dokázali jsme je poznat i podle zpěvu. Zahráli jsme si „ptačí piškvorky“ a společně vyluštili „Velkou ptačí tajenku“. Celý den jsme si moc užili 🙂 .

IMG_20190417_103722
16. a 17. dubna jsme si udělali takovou trochu jinou školu 🙂 a nazvali jsme ji Velikonoční škola. Víte co se v takové škole dělá? My jsme barvili vajíčka, pletli pomlázky i pekli výborné perníčky. Také jsme četli a počítali a řešili řadu úkolů s velikonoční tématikou. Na závěr jsme si ze svých prací vytvořili krásnou knížku, která všem dětem udělala velkou radost 🙂 .

11. dubna se žáci 2. – 5. ročníku zapojili do 8. ročníku přírodovědné soutěže NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH. Na každého čekal pracovní list s řadou přírodovědných otázek a barevných obrázků. Soutěž je zaměřena na znalosti dětí o přírodě i místopisu Šumavy. Obsah soutěže se přímo neváže na školní znalosti dětí, ale na jejich všeobecné povědomí o Šumavě získané i mimo školní vyučování. Máme radost, že do druhého kola postoupili 4 naši žáci : Eliška (2.roč.), Baruška (3.roč.), Kubík(5.roč.) a Danda (5.roč.). Držíme jim palce!!

dav

dav


22.března se děti 2.-5. ročníku zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokánek. V kategorii Cvrček se stala nejúspěšnější řešitelkou Eliška. V kategorii Klokánek se nejvíc dařilo Šimonovi. Vítězům gratulujeme!!

dav
27.2. jsme ve spolupráci s PPP v Klatovech zrealizovali program zaměřený na posilování a zlepšování vztahů ve třídě. Orientovali jsme se na podporu pocitu sounáležitosti a bezpečí, spolupráci i ochotu pomáhat jeden druhému. Formou řady her jsme se učili řešit konflikty a respektovat ostatní.

NOKIA ÚNOR 19 203
Dne 12. 2. 2019 jsme se s žáky 3. – 5. ročníku zúčastnili akce „Týden zdraví“. V rámci poutavého programu, připraveného studenty Střední zdravotnické školy v Klatovech, se žáci dozvěděli spoustu zajímavých a potřebných informací. Mezi jinými se naučili, jak správně resuscitovat člověka, který je v bezvědomí a nedýchá, jak správně obvázat ránu či zlomeninu a jak přepravit zraněného. Program byl připraven do 3 bloků, ve kterých si žáci mohli většinu věcí prakticky vyzkoušet, což je velmi bavilo. Moc děkujeme MAS Pošumaví a SZŠ Klatovy za program a těšíme se na další podobnou akci.

NOKIA ÚNOR 19 170
Letošní pololetní vysvědčení jsme se rozhodli žákům naší školy zpestřit výletem na běžkách. Do stopy jsme vyrazili hned po rozdání vysvědčení. Nejprve jsme si vyzkoušeli dovednosti v jízdě na běžkách na cvičném okruhu. Poté jsme se se zdatnější skupinkou vydali přes kopec po čerstvě upravené stopě, kde jsme jako úplně první projeli krátký okruh přes louky. Počasí nám přálo a tak jsme si dopoledne na běžkách opravdu užili. 🙂 Děkujeme obci Srní a panu Hynkovi za krásnou čerstvou stopu.

dav
V lednu jsme se zúčastnili preventivně výchovného programu Hasík, který byl zaměřen na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Děti si názorně vyzkoušely správné chování v řadě krizových situací.