header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Srní.  

dav

dav


22.března se děti 2.-5. ročníku zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokánek. V kategorii Cvrček se stala nejúspěšnější řešitelkou Eliška. V kategorii Klokánek se nejvíc dařilo Šimonovi. Vítězům gratulujeme!!

dav
27.2. jsme ve spolupráci s PPP v Klatovech zrealizovali program zaměřený na posilování a zlepšování vztahů ve třídě. Orientovali jsme se na podporu pocitu sounáležitosti a bezpečí, spolupráci i ochotu pomáhat jeden druhému. Formou řady her jsme se učili řešit konflikty a respektovat ostatní.

NOKIA ÚNOR 19 203
Dne 12. 2. 2019 jsme se s žáky 3. – 5. ročníku zúčastnili akce „Týden zdraví“. V rámci poutavého programu, připraveného studenty Střední zdravotnické školy v Klatovech, se žáci dozvěděli spoustu zajímavých a potřebných informací. Mezi jinými se naučili, jak správně resuscitovat člověka, který je v bezvědomí a nedýchá, jak správně obvázat ránu či zlomeninu a jak přepravit zraněného. Program byl připraven do 3 bloků, ve kterých si žáci mohli většinu věcí prakticky vyzkoušet, což je velmi bavilo. Moc děkujeme MAS Pošumaví a SZŠ Klatovy za program a těšíme se na další podobnou akci.

NOKIA ÚNOR 19 170
Letošní pololetní vysvědčení jsme se rozhodli žákům naší školy zpestřit výletem na běžkách. Do stopy jsme vyrazili hned po rozdání vysvědčení. Nejprve jsme si vyzkoušeli dovednosti v jízdě na běžkách na cvičném okruhu. Poté jsme se se zdatnější skupinkou vydali přes kopec po čerstvě upravené stopě, kde jsme jako úplně první projeli krátký okruh přes louky. Počasí nám přálo a tak jsme si dopoledne na běžkách opravdu užili. 🙂 Děkujeme obci Srní a panu Hynkovi za krásnou čerstvou stopu.

dav
V lednu jsme se zúčastnili preventivně výchovného programu Hasík, který byl zaměřen na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Děti si názorně vyzkoušely správné chování v řadě krizových situací.

cof
Na letošní besídku jsme si připravili klasickou českou pohádku Čert a Káča. Všem malým hercům se pohádka líbila a rodiče herecké výkony našich dětí odměnili velkým potleskem. Odměnou všem účinkujícím byly balíčky plné zasloužených dobrot od Mikuláše.

cof

Na 2.11. jsme se všichni moc těšili, protože jsme společně slavili  Halloween. Ráno jsme se sešli ve strašidelných maskách a hned jsme se rozdělili  do pracovních skupin. V těchto skupinách jsme zjišťovali proč a jak se svátek v anglicky mluvících zemích slaví  i jaké k němu patří symboly. Některé z těchto symbolů jsme si také hned zkusili vyrobit.  Starší děti nám zarecitovali  tradiční anglické pořekadlo Trick or treat . Nezapomněli jsme ani na náš svátek Všech svatých nazvaný „Dušičky“. Celý den jsme si opravdu užili 🙂 .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V tomto školním roce se naše škola zapojila do mezinárodního česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Téma letošního  ročníku bylo „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznaji hranice.“ Do projektu se letos přihlásilo 1 096 skol s celkovým počtem 130 002 žáků. Naší partnerskou školou se stala ZŠ Smrdáky . Moc se nám líbily záložky od našich nových kamarádů (viz.foto) . Zaujaly nás i informace o jejich obci. Dnes už víme, že nezvyklý název obce je spojen s léčivými prameny, které na území obce vyvěrají.

Dne 5.10. se žáci 3. – 5. ročníku zúčastnili logické olympiády. Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky, která je založená na logických úlohách. Řešení těchto úloh vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Nejúspěšnějším řešitelem v naší škole byl Miroslav Výborný. Gratulujeme !

nokia září 886
Také letos jsme se s žáky zúčastnili akce Plavecko-běžecký pohár. Konal se 24. 9. jako obvykle u nás v Srní. Tentokrát se poháru účastnilo 5 žáků naší školy od 3. do 5. třídy. Vzhledem k velmi chladnému počasí letos nebyla účast tak hojná, přesto vzrostl počet soutěžících v nemladší kategorii – 1. až 3. třída. Naši nejmladší (ze 3. třídy) si odnesli medaile za účast a ze starších žáků se podařilo umístit Jakubovi Heřmanovi, který ve své kategorii získal 1. místo. Všichni žáci, kteří soutěžili, měli možnost prověřit svou fyzičku a porovnat síly s vrstevníky z větších škol. Na závěr si každý odnesl sladkost a věcnou cenu. Těšíme se na další ročník.